Uranaisten Opiskelijaseura innostaa tekniikan alalle!

Uranaiset

Uranaisten opiskelijaseura, tuttavallisemmin UrOs, on Tampereella toimiva teekkarikerho. Pyrimme tuomaan tekniikan alan houkuttelevat uravaihtoehdot paremmin nuorten, erityisesti yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden, tietouteen.Blogin kirjoittamisen lisäksi järjestämme ura- ja koulutustapahtumia yhdessä yritysten kanssa. Toimintamme perustuu täysin omista kokemuksistamme nousevaan paloon saada lisää nuoria innostumaan tekniikan mahdollisuuksista.

Tausta

Tekniikan alojen koulutukseen ja uraan liittyy tänäkin päivänä harmittavan paljon ennakkoluuloja, joita me Uranaiset pyrimme rikkomaan. Suomalaiset tytöt ovat vuodesta toiseen PISA-kyselyiden mukaan maailman taitavimpia luonnontieteissä, mutta monet eivät lähde toteuttamaan luonnontieteellisiä taipumuksiaan teknillisen uran parissa. Vuonna 2017 suomalaistytöistä vain 37 % ilmoitti Microsoftin STEM-tutkimuksen mukaan kykenevänsä kuvittelemaan itsensä luonnontieteelliselle uralle.

Syitä tyttöjen kiinnostuksen puutteelle tekniikkaa kohtaan on monia. Lukioiässä se, ettei tutkinto valmistakaan selkeään yhteen ammattiin, voi tuntua pelottavalta. Samasta syystä opinto-ohjaajien voi olla hankalaa selvittää lukiolaiselle, mitä diplomi-insinööri oikein isona tekee. Toisaalta jotkut saattavat luulla tekniikan alan vaativan virheetöntä osaamista luonnontieteellisissä ja matemaattisissa aineissa.

Nämä tutkimustulokset ovat yksi syy siihen, miksi olemme niin motivoituneita purkamaan tekniikan alan ennakkoluuloja. Haluamme tuoda tekniikan alojen lukuisat mahdollisuudet ja vaihtoehdot kaikkien tietoisuuteen. Jotain on tehtävä, jotta saamme hyödynnettyä lahjakkaissa koululaisissamme muhivan potentiaalin!

Toiminta

Tamperelaisista teekkareista koostuva Uranaisten Opiskelijaseura, tuttavallisemmin UrOs, onkin perustettu juuri tätä tavoitetta varten. Jotta nuoret saadaan innostumaan tekniikan alasta, tarvitaan siihen mielestämme rohkeita roolimalleja ja avoimesti jaettuja kokemuksia. Haluamme rikkoa myytit kympin tytöistä ja tylsistä insinööreistä sekä tehdä näkyväksi, kuinka tekniikan ala pohjimmiltaan on uteliaisuutta, kokeilemista, virheistä oppimista ja tuntemattomien asioiden selvittämistä.

Meidän Uranaisten mielestä tekniikan alalla on mahtavaa: tekniikka tarjoaa oivalluksen hetkiä, mahdollisuuksia kehittää itseään ja areenan murtaa stereotypioita. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinto on tie sosiaalisiin ja monipuolisiin työyhteisöihin sekä paikka ratkaista globaalisti merkittäviä ongelmia. Tämän sanoman eteenpäin vieminen on pääideamme Tekniikan kutsussa ja koko UrOksen toiminnassa. Tämän sivuston lisäksi ylläpidämme Tekniikan Kutsun Instagram-tiliä.

Meidän mielestämme on Suomen, koko teknillisen alan ja kaikkien etu, että saamme jokaisen uteliaan ja innokkaan tekijän tekniikan alalle rakentamaan parempaa huomista. Anna tekniikalle mahdollisuus!