Uranaisten Opiskelijaseura innostaa tyttöjä tekniikan alalle!

Uranaiset

Uranaisten opiskelijaseura, tuttavallisemmin UrOs, on Tampereella toimiva naisteekkarikerho. Pyrimme tuomaan tekniikan alan houkuttelevat uravaihtoehdot paremmin nuorten, erityisesti yläkoululaisten ja lukiolaisten tietouteen. Tämän blogin lisäksi teemme lukiovierailuja, edustamme eri koulutustapahtumissa ja olemme yhteistyössä esimerkiksi Women In Tech -tapahtuman kanssa. Toimintamme perustuu täysin omista kokemuksistamme nousevaan paloon saada lisää nuoria, erityisesti naisia, innostumaan tekniikan mahdollisuuksista.

Tausta

Suomalaiset tytöt ovat vuodesta toiseen PISA-kyselyiden mukaan maailman taitavimpia luonnontieteissä, mutta monet eivät lähde toteuttamaan luonnontieteellisiä taipumuksiaan teknillisen uran parissa. Vuonna 2017 suomalaistytöistä vain 37 % ilmoitti Microsoftin STEM-tutkimuksen mukaan kykenevänsä kuvittelemaan itsensä luonnontieteelliselle uralle.

Syitä tyttöjen kiinnostuksen puutteelle tekniikkaa kohtaan on monia. Lukioiässä se, ettei tutkinto valmistakaan selkeään yhteen ammattiin, voi tuntua pelottavalta. Samasta syystä opinto-ohjaajien voi olla hankalaa selvittää lukiolaiselle, mitä diplomi-insinööri oikein isona tekee. Toisaalta jotkut saattavat luulla tekniikan alan vaativan virheetöntä osaamista luonnontieteellisissä ja matemaattisissa aineissa.

Jotain on siis tehtävä, jotta saamme hyödynnettyä lahjakkaissa koululaisissamme muhivan potentiaalin!

Toiminta

Tamperelaisista teekkareista koostuva Uranaisten Opiskelijaseura, tuttavallisemmin UrOs, onkin perustettu juuri tätä tavoitetta varten. Jotta nuoret saadaan innostumaan tekniikan alasta, tarvitaan siihen mielestämme rohkeita roolimalleja ja avoimesti jaettuja kokemuksia. Haluamme rikkoa myytin virheettömistä kympin tytöistä: tekniikan alaan kuuluu olennaisesti uteliaisuus, kokeileminen, virheistä oppiminen ja tuntemattomien asioiden selvittäminen.

Meidän Uranaisten mielestä tekniikan alalla on mahtavaa: tekniikka tarjoaa oivalluksen hetkiä, mahdollisuuksia kehittää itseään ja areenan murtaa stereotypioita. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinto on tie sosiaalisiin ja monipuolisiin työyhteisöihin, reitti kohti tasa-arvoista palkkaa ja paikka ratkaista globaalisti merkittäviä ongelmia. Tämän sanoman eteenpäin vieminen on pääideamme Tekniikan kutsussa ja koko UrOksen toiminnassa. Tämän sivuston lisäksi ylläpidämme Tekniikan Kutsun Instagram-tiliä sekä teemme lukiovierailuita parantaaksemme lukiolaisten, opinto-ohjaajien ja vanhempien tietoisuutta tekniikan alasta.

Meidän mielestämme on tyttöjen, Suomen ja koko teknillisen alan etu, että saamme uteliaat ja innokkaat tyttömme tekniikan alalle rakentamaan parempaa huomista. Anna tekniikalle mahdollisuus!